12.4.12

Kenji Shimizu - Tendo Ryu Aikido


Titulo: "Tendo Ryu Aikido" / Formato: AVI
Subtitulado: si (Ingles) / Tamaño: 292.47 MB / Duracion: 29 min 42 seg
Links descarga: parte 1 / parte 2 / parte 3


9.4.12

Hiroshi Tada


Titulo: Stagiu Aikido / Formato: AVI / Tamaño: 161.58 MB
Duracion: 26 min 06 seg / Idioma: Italiano / Sub: no
Links Descarga: parte 1 / parte 2

Captura del video:

6.4.12

Aiki Budo - Morihei Ueshiba


Titulo: "Aiki Budo (1935) - The Definitive Film Biography Of Morihei Ueshiba"
Formato: AVI / Tamaño: 151.23 MB / Idioma Ingles
links descarga: parte 1 / parte 2

5.4.12

3.4.12

Morihiro Saito - AikiJo Osimo 1987


captura del video:


Titulo: AikiJo Osimo 1987 / Formato: AVI
Tamaño: 234.59 MB / Duracion: 46 min 33 seg
Idioma: Frances /Subtitulado: no
Links descarga: parte 1 / parte 2 / parte 3